POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti primenjuje se na sve naše veb stranice i naše mobilne aplikacije („Veb lokacija“). U ovoj politici privatnosti, kada se pozivamo na bilo koju našu veb lokaciju, mislimo na bilo koju veb lokaciju ili mobilnu aplikaciju kojom upravlja ili u ime kompanije Show Me Sailing ili njenih matičnih kompanija, podružnica i povezanih lica (zajedno „Show Me Sailing“), bez obzira na to o načinu pristupa mreži.
Pristupom Veb lokaciji pristajete da se pridržavate ovih odredbi i uslova kad god pristupite Veb lokaciji na bilo kom uređaju. Ova Politika privatnosti je deo i ugrađena je u Uslove i odredbe naše veb stranice.
Sve promene ove politike biće objavljene ovde. Zadržavamo pravo da s vremena na vreme menjamo ovu Politiku privatnosti i takve promene stupaju na snagu čim budu objavljene.
Vaše dalje korišćenje veb stranice predstavlja vaš pristanak na sve takve promene. Posvećeni smo zaštiti ličnih podataka koje nam dajete i reći vam kako koristimo podatke koje prikupljamo o vama.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO PODATKE O VAMA

Želimo da vam ponudimo uslugu koju želite da koristite. Možemo da koristimo informacije o vama kako bismo nam pomogli da prilagodimo Veb lokaciju, da vas zapamtimo i poboljšamo vašu korisnost za vas. Možemo da koristimo ove informacije da bismo vas obavestili o promenama na veb lokaciji ili proizvodima, uslugama ili promocijama našeg i drugih (uz vašu saglasnost) za koje mislimo da bi vam mogle biti od interesa. Takođe nam može pomoći da odaberemo članke i usluge za koje mislimo da će vas zanimati.
Podaci o vama pomažu nam da prodamo prostor oglašivačima proizvoda i usluga koji su vam važni, tako da možemo nastaviti da finansiramo Veb lokaciju putem oglašavanja, a vi da nastavite da besplatno koristite Veb lokaciju. Možemo vam slati administrativne i promotivne e -poruke koje se odnose na Veb lokaciju i ažuriranja o Veb lokaciji. Možemo personalizovati vaše posete Veb lokaciji i razviti dizajn i stil Veb lokacije kako bismo poboljšali usluge koje vam pružamo.
Možda ćemo morati da vas kontaktiramo u vezi komentara koji ste poslali ili materijala koji ste postavili na Veb lokaciju ili da bismo povremeno potvrdili vaš identitet.
Pored usluga koje pružamo na ovoj veb stranici, možda bismo želeli da vam ponudimo robu i usluge koje pružamo mi i drugi (uz vašu saglasnost), a koja su od vašeg interesa.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS?

Možemo prikupljati podatke od vas kada popunite obrazac za registraciju na mreži za bilo koju uslugu dostupnu na našoj veb stranici (npr. Područja za ćaskanje, stranicu vašeg profila, forume, kupovinu, savetodavne usluge, takmičenja itd.). Takođe možemo prikupljati podatke koje nam date putem telefona, ili u pisanoj ili drugoj komunikaciji. Vrsta informacija koje ćemo prikupljati uključuje, na primer, vaše ime, poštansku adresu, adresu e-pošte, telefonske brojeve, pol, i gde je to relevantno, finansijske podatke, podatke o kreditnoj kartici ili banci.
Prikupljamo podatke o vašem korišćenju veb lokacije i usluga koje nudi putem „kolačića“. Za više informacija o „kolačićima“ pogledajte našu Politiku kolačića koja je deo ove Politike privatnosti.
Osim ličnih podataka, takođe možemo prikupljati podatke o vama automatski kada posetite Veb lokaciju korišćenjem kolačića (malih tekstualnih datoteka) trendova koje možemo sami koristiti, ili proslediti našim povezanim kompanijama ili nepovezanim stranama i našem partneru za oglašavanje takođe može koristiti kolačiće za prikazivanje oglasa za koje smatra da će vam najverovatnije biti od koristi ili interesa. Za više informacija o kolačićima, uključujući i kako isključiti ovu funkciju, posetite našu Politiku kolačića.
Ako se registrujete za korišćenje usluga putem Facebook-a, možemo prikupljati druge vrste podataka. Svi oni su prikazani u trenutku kada koristite Facebook za registraciju.

KAKO OSIGURAVAMO OČUVANJE VAŠE PRIVATNOSTI

Trudimo se da vaši podaci budu bezbedno uskladišteni i da sprečimo neovlašćeni pristup. Imamo sigurnosne mere za zaštitu vaših podataka koje redovno pratimo. Nažalost, uprkos našim merama, zbog prirode Interneta, ne možemo garantovati da će vaši podaci ostati uvek 100% sigurni. Stalni napori hakera da poraze čak i najnovije bezbednosne sisteme znače da ovo obećanje nikada ne možemo dati.
Imajte na umu da ako otkrijete informacije o područjima za ćaskanje, stranici profila, područjima za komentare, forumima ili drugim javnim uslugama, drugi ljudi mogu koristiti ove informacije. Ne snosimo odgovornost za otkrivanje bilo koje informacije koju objavite na ovaj način.
Mi smo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 1998. i Uredbom o istražnim ovlašćenjima iz 2000. godine i svim drugim zakonima koji uređuju očuvanje privatnosti u vašim podacima.
Ova veb stranica pruža brojne veze do veb stranica kojima ne upravljamo mi ili kompanije povezane s nama. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za upotrebu bilo kakvih podataka o vama koji su prikupljeni kao rezultat vašeg korišćenja ovih veb lokacija i ova politika privatnosti se ne odnosi na bilo koju veb lokaciju kojom upravlja neko drugi osim nas.

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA I PRISTANAK

Korišćenjem veb stranice slažete se da možemo otkriti vaše lične podatke bilo kojoj kompaniji iz grupe kompanija Show Me Sailing.
Bez vašeg pristanka nećemo koristiti vaše lične podatke za aktivnosti direktnog marketinga niti ih dostavljati trećim stranama za njihove aktivnosti direktnog marketinga. Pod aktivnostima direktnog marketinga podrazumevamo direktnu komunikaciju određenih pojedinaca (putem e -pošte, pošte ili telefona) bilo kog reklamnog ili marketinškog materijala.
Ako ste dajući svoju saglasnost, kasnije odlučili da više ne želite primati direktni marketing ili informacije od nas ili naših povezanih kompanija ili trećih strana ili više ne želite da vaše podatke prosljeđujemo trećim stranama, obavijestite nas na sljedeću adresu e-pošte: office@showmesailing.com
Konkretno, čak i ako imamo vaš pristanak, otkrićemo samo vaše finansijske podatke, podatke o kreditnoj kartici ili banci našim agentima i/ili dobavljačima proizvoda ili usluga trećih strana, na osnovu potrebe, uključujući, na primer, u vezi sa ispunjenjem svih transakcija e-trgovine.
Možemo otkriti detalje o korišćenju Veb lokacije drugim preduzećima, npr. kako bi demonstrirali obrasce upotrebe oglašivačima i drugim poslovnim partnerima. Podaci koje prosleđujemo neće uključivati nikakve lične podatke pomoću kojih biste mogli biti identifikovani.
Sastavljamo anonimne zapise o korisničkim trendovima koje možemo sami iskoristiti ili proslijediti povezanim kompanijama.
Postupaćemo u skladu sa bilo kojim sudskim nalogom kojim se traži ili zahteva otkrivanje identiteta ili lokacije ili bilo koje druge informacije u vezi sa bilo kim ko je pristupio Veb lokaciji, a takođe možemo otkriti takve podatke ako nas advokati savetuju da bi sudski nalog biti odobreni od nas zahtijevaju da to otkrijemo, čak i ako u vezi s tim nije pokrenut nikakav pravni postupak.
Nastojimo da sprečimo neovlašćeno otkrivanje vaših ličnih podataka od strane drugih ljudi, ali ne snosimo odgovornost za bilo kakvo neovlašćeno otkrivanje ili druga kršenja bezbednosti ili za radnje drugih ako su im informacije prosleđene sa vašim ili bilo kojim autoritetom osim nas ili naših povezanih kompanija.
Možemo preneti, prodati ili dodeliti bilo koju od informacija opisanih u ovoj politici trećim stranama kao rezultat prodaje, spajanja, konsolidacije, promene kontrole, prenosa imovine ili reorganizacije našeg poslovanja.
Dobijanje vaših ličnih podataka Ako želite da primite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama, ili imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa načinom na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke, pišite nam (uključujući sve detalje vašeg zahteva) na: office@showmesailing.com

Možemo naplatiti administrativnu taksu (koja ne prelazi maksimalno dozvoljenu zakonom) u vezi sa ispunjavanjem zahteva za pristup ličnim podacima

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

• TRANSPARENTNOST: Imate pravo da budete obavešteni o informacijama relevantnim za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).
• PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
• PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.
• PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu ZZPL.) Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.
• PRAVO NA PRENOSIVOST: Ovo pravo imate ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 36. ZZPL
• PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.
• PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.
• PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd,telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.
• SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@showmesailing.com .

POLISA VEB SAJTA

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).
Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.
Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kojima ne prosleđujemo vaše lične podatke, kao što su: AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search.

POLISA KOLAČIĆA

Korišćenjem veb lokacije www.showmesailing.com („Veb lokacija“, „Platforma“ itd.) I usluga koje pruža kupcima („, vi“, „vaš“, itd.), Pristajete na korišćenje kolačića u skladu sa ovom politikom kolačića. Veb lokacija koristi kolačiće da bi vas razlikovala od ostalih korisnika Veb stranice. Ovo nam pomaže da vam pružimo dobro iskustvo kada pregledavate veb lokaciju i omogućava nam da poboljšamo veb lokaciju.
Saglasnost
Kada prvi put posetite našu veb lokaciju, pregledavanje i zadržavanje na našoj veb lokaciji podrazumeva da se slažete sa korišćenjem kolačića kako je objašnjeno u ovoj politici kolačića. Možete da odlučite da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak brisanjem kolačića na računaru (ili mobilnom uređaju) koristeći podešavanja i konfiguraciju vašeg Internet pretraživača.
Onemogućavanje i blokiranje kolačića
Ako se ne slažete sa upotrebom ovih kolačića, onemogućite ih prateći uputstva za svoj preglednik ovde navedena ili koristite automatske alate za deaktiviranje, ako su dostupni dole. Imajte na umu da neke usluge neće funkcionisati tako dobro ako su kolačići onemogućeni.
Tamo gde organizacija koja postavlja kolačić pruža automatizovano sredstvo za onemogućavanje u vezi sa kolačićima, navodimo naziv te organizacije, kategoriju kolačića koju postavlja zajedno sa vezom do njegovog automatizovanog alata za deaktiviranje. U svim ostalim slučajevima navodimo imena samih kolačića i njihov izvor na datum ove politike o kolačićima, tako da ih možete lako prepoznati i onemogućiti ako želite preko kontrola pregledača.
Neki preglednici omogućavaju da vam signaliziraju da ne želite da se prati vaše pregledavanje interneta. Praćenje onemogućavanja može da ometa vaše korišćenje Veb lokacije i usluga koje se pružaju na Veb lokaciji.
Skoro svi pretraživači omogućavaju da vas obaveštavaju o prisustvu kolačića ili da ih automatski blokiraju.
Ako blokirate kolačiće, možete nastaviti da koristite našu veb lokaciju, mada su neke usluge možda ograničene i možda nećete doživeti punu funkcionalnost naše veb stranice. Za više informacija o brisanju, onemogućavanju ili blokiranju kolačića, posetite https://www.aboutcookies.org
Takođe možete odbiti ili onemogućiti kolačiće koji su već čuvani kolačići preko postavki vašeg pregledača na sledeći način:
• Za Edge kliknite ovde
• Za Internet Explorer, kliknite ovde
• Za Mozilla Firefox, kliknite ovde
• Za Google Chrome kliknite ovde
• Za Safari, kliknite ovde
Nakon vaše početne posete veb lokaciji možemo promeniti kolačiće koje koristimo. Ova politika kolačića uvek će vam omogućiti da znate ko postavlja kolačiće, u koje svrhe i dati će vam sredstva da ih onemogućite, tako da biste je trebali povremeno proveriti.
Šta su kolačići?
Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže malu količinu informacija koje se preuzimaju na vaš uređaj tokom posete veb lokaciji. Kolačići se zatim vraćaju na početni veb domen nakon vaših sledećih poseta tom domenu. Većina veb stranica sadrži elemente iz više veb domena, tako da kada posetite veb lokaciju, pregledač može primiti kolačiće iz više izvora.
Kolačići su korisni jer omogućavaju veb lokaciji da prepozna uređaj korisnika. Kolačići vam omogućavaju efikasno kretanje po stranicama, pamćenje postavki i opšte poboljšavanje korisničkog iskustva. Takođe se mogu koristiti za prilagođavanje oglašavanja vašim interesima kroz praćenje pregledavanja po veb lokacijama.
Sesijski kolačići automatski se brišu kada zatvorite pregledač, a trajni kolačići ostaju na vašem uređaju i nakon zatvaranja pregledača (na primer, da biste zapamtili svoje korisničke postavke kada se vratite na veb lokaciju).
Društveni mediji koji dele kolačiće
Ovi kolačići koriste se za integrisanje nekih zajedničkih karakteristika glavnih društvenih medija i njihovo pružanje unutar veb lokacije. Naročito, dozvolite registraciju i autentifikaciju na veb lokaciji, npr. preko Facebook-a i Google-a povezujte, delite i komentare stranica veb lokacije na društvenim mrežama omogućavaju „funkcije poput“ na Facebooku i „+1“ na Google+.
Politika o kolačićima ne pokriva veb lokacije trećih strana
Imajte na umu da se ova politika o kolačićima ne odnosi na, a mi nismo odgovorni za prakse privatnosti veb lokacija trećih strana koje mogu biti povezane sa ovom veb stranicom. Ovi kolačići će verovatno biti analitički / performanski kolačići ili kolačići za oglašavanje.
Promene politike kolačića
Možemo ažurirati ovu politiku o kolačićima i preporučujemo vam da je povremeno pregledate, da budete informisani o tome kako koristimo kolačiće.
Pitanja ili komentari o ovoj politici kolačića
Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi sa ovom izjavom, prvo biste trebali da nas kontaktirate putem e-maila. Svojim opštim pitanjima i komentarima možete da se obratite putem e-maila na office@showmesailing.com