Odricanje odgovornosti

Poslednje ažuriranje: 06. avgusta 2021

Tumačenje i definicije
Tumačenje

Reči od kojih je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije
Za potrebe ovog odricanja odgovornosti:

Preduzeće (u ovom odricanju odgovornosti naziva se „Kompanija“, „Mi“, „Mi“ ili „Naše“) odnosi se na Show Me Sailing, Strumička 86/I, 11000 Beograd.
Usluga se odnosi na Veb lokaciju.
Mislite na pojedinca koji pristupa Usluzi, ili na preduzeće, ili drugo pravno lice u ime kojeg to lice pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.
Veb lokacija se odnosi na Show Me Sailing, dostupna sa https://showmesailing.com/
Odricanje odgovornosti
Podaci sadržani u Usluzi služe samo za opšte informacije.

Kompanija ne preuzima odgovornost za greške ili propuste u sadržaju Usluge.

Kompanija ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu posebnu, direktnu, indirektnu, posledičnu ili slučajnu štetu ili bilo kakvu štetu, bilo usled radnji iz ugovora, nemara ili drugog prekršaja, proizašlih iz ili u vezi sa korišćenjem Usluge ili sadržaj Usluge. Kompanija zadržava pravo da dodaje, briše ili menja sadržaj Sadržaja u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Ovo odricanje odgovornosti je stvoreno uz pomoć Generatora odricanja odgovornosti.

Kompanija ne garantuje da Usluga ne sadrži viruse ili druge štetne komponente.

Odricanje odgovornosti od spoljnih veza

Usluga može da sadrži veze do spoljnih veb stranica koje ne pružaju niti održavaju ili su na bilo koji način povezane sa Kompanijom.

Imajte na umu da Kompanija ne garantuje tačnost, relevantnost, pravovremenost ili potpunost bilo kojih informacija na ovim spoljnim veb stranicama.

Greške i propusti Odricanje odgovornosti

Podaci koje daje Služba služe samo za opšte smernice o pitanjima od interesa. Čak i ako Kompanija preduzme sve mere predostrožnosti kako bi osigurala da je sadržaj Usluge aktuelan i tačan, može doći do grešaka. Osim toga, s obzirom na promenljivu prirodu zakona, pravila i propisa, može doći do kašnjenja, propusta ili netačnosti u informacijama sadržanim u Usluzi.
Kompanija nije odgovorna za bilo kakve greške ili propuste, niti za rezultate dobijene korišćenjem ovih informacija.

Pregledi izraženi Odricanje odgovornosti

Usluga može sadržati stavove i mišljenja autora i ne odražava nužno zvaničnu politiku ili stav bilo kog drugog autora, agencije, organizacije, poslodavca ili kompanije, uključujući i Kompaniju.
Komentari koje objavljuju korisnici su njihova isključiva odgovornost i korisnici će preuzeti punu odgovornost, odgovornost i krivicu za bilo kakvu klevetu ili sudski spor koji je rezultat nečega napisanog ili kao direktne posljedice nečega napisanog u komentaru. Kompanija nije odgovorna za bilo kakve komentare objavljene od strane korisnika i zadržava pravo da iz bilo kog razloga izbriše bilo koji komentar.

Odricanje odgovornosti „Koristi na sopstveni rizik“

Svi podaci u Usluzi se pružaju „takvi kakvi jesu“, bez garancije potpunosti, tačnosti, pravovremenosti ili rezultata dobijenih upotrebom ovih informacija, i bez bilo kakve garancije, izričite ili implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije performansi, prodajnosti i pogodnosti za određenu namenu.
Kompanija neće biti odgovorna vama ili bilo kome drugom za bilo koju odluku ili radnju koja je preduzeta oslanjajući se na podatke koje je dala usluga ili za bilo kakvu posledičnu, posebnu ili sličnu štetu, čak i ako je obaveštena o mogućnosti takve štete.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovom odricanju odgovornosti, možete nas kontaktirati:
Elektronskom poštom: office@showmesailing.com
Posetom ove stranice na našoj veb stranici: https://showmesailing.com/
Na broj telefona: +381653357622